Impresum

Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11
158 00 Praha 5, ČR
IČO: 26178541
DIČ: CZ-261 78541

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824.

Správcem ve smyslu čl. 7 odst. 4 GDPR služby zákaznický účet Můj Lidl je Lidl Stiftung § Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Spoloková republika Německo.